Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo

Laatste nieuws:

19 MAART LEZING MARCEL DE LEUW

  Tijdens deze lezing zal Marcel de Leuw ingaan op de vraag: Hoe maken we van de school een moderne gemeenschap van leerlingen, ouders en leerkrachten? Elk van deze groepen heeft zijn eigen gebieden en sommige daarvan overlappen elkaar. Waar