Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t en lwoo

Laatste nieuws:

Oudleerlingen: kom voorlichting geven over je studie of beroep op 28 november

Kun je als oud-leerling iets betekenen voor je oude school?? Ja: heel veel. Je hoeft niet alleen te denken aan het in eigen kring bekend maken van onze bijzondere aanpak, aan het inschrijven voor de nieuwsbrieven op www.fondsvsdenhaag.nl en/of www.vrijeschoolbeweging.nl