Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo

Laatste nieuws:

Dringend gezocht: oudleerlingen die voorlichting geven over studie of beroep op 27 november

Velen hebben er goede herinneringen aan: – die dag in november dat oud-leerlingen voorlichting kwamen geven over hun studie of beroep. Nu is het misschien aan jou de beurt…! Op de laatste vrijdag van november, dit jaar 27 november, bieden