Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo

Laatste nieuws:

Examenuitslagen 2015

De uitslag van de examens ziet er dit jaar als volgt uit: vwo: 94,9% van de 39 leerlingen geslaagd. havo: 92,3% van de 39 leerlingen geslaagd. vmbo: 88,5%  van de 96 geslaagd. > Dit bericht delen?