Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo

Laatste nieuws:

Lezing Paul van Meurs

TUSSEN ONTMOETEN EN VERBINDEN Lezing op 1 december 2014 Ontwikkeling betekent dat er in een mens iets aanwezig is dat vanuit een ‘ingewikkelde’ situatie zich meer en meer kan openbaren. Het woord maakt dat je er als leerkracht vertrouwen in