Welkom op de site van De Vrije School Den Haag voortgezet onderwijs. Een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-t. Naast het behalen van een diploma vinden wij het belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Wij vinden dat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.

Naast vmbo-t, havo en vwo is er een aparte afdeling praktisch vmbo-t met en zonder lwoo

Laatste nieuws:

Gedenkwaardige opening nieuwe aanbouw!

Gedenkwaardige opening van de nieuwe aanbouw op de Waalsdorperweg! De Directeur Onderwijs, mevrouw I. Merx van de Gemeente Den Haag was hierbij aanwezig en onthulde een glazen kunstwerk, ontworpen en geschonken door Peter Vormer. Met de muzikale bijdrage door de